Προσθετικη

 • «Σύγχρονη Ακίνητη Προσθετική»

μετάφραση Π. Κοΐδης Υπό έκδοση

 • «Aκίνητη Επανορθωτική Οδοντιατρική»

Δ. Ανδριτσάκη 150 e

 • «Αμάλγαμα - Το Υλικό της Εκλογής μας»

Γ. Παΐζη, 2000, 30 e

 • «Άμεσες Ολικές Οδοντοστοιχίες»

Π. Οικονόμου, 2004, 60 e

 • «Εισαγωγή στη Γηροδοντιατρική & Γναθοπροσωπική Προσθετική»

Η. Καρκαζή, Γ. Πολυζώη, 35 e

 • «Επανορθωτική του Στόματος, Νέες Ιδέες - Νέες Τεχνικές»

Αία Μενεκράτη, 2006, 60 e

 • «Η Αποτύπωση στην Οδοντιατρική»

Τ. Παπαδόπουλου, Γ. Σταυράκη, β’ έκδοση, 30 e

 • «Η Εργαστηριακή Διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική»

Ε. Δημητροπούλου, 2005, 65 e

 • «H Φυσιολογική Κροταφογναθική Διάρθρωση»

H. Κατσαβριά, Α. Δουκουδάκη, 30 e

 • «Kινητή Προσθετική - Μερικές Οδοντοστοιχίες»

Π. Δημητρίου & Συνεργάτες, 40e

 • «Kινητή Προσθετική - Ολικές Οδοντοστοιχίες»

Π. Δημητρίου & Συνεργάτες, 80 e

 • «Kλινικός Οδηγός Ακίνητης Προσθετικής»

Θ. Νικέλλη, 2005, 40 e

 • «Mέταλλα & Κράματα - Οξείδωση & Διάβρωση»

Γ. Παΐζη, 30 e

 • «Οδηγός Ασκήσεων του Εργαστηρίου της Ακίνητης Οδοντικής Προσθετικής»

Γ. Γονίδη, 30 e

 • «Οδοντιατρικά Βιοϋλικά»

Ν. Καφούσια, Γ. Μπαλζάκη, Δ. Σταθόπουλου, 60 e

 • «Ολικές Οδοντοστοιχίες - Εναλλακτικές Τεχνικές»

H. Kαρκαζή, 15 e

 • «Ολικές Οδοντοστοιχίες Εργαστηριακών»

Σ. Γιαννικάκη , 65 e

 • «Ολοκεραμικές Αισθητικές Αποκαταστάσεις»

Δ. Ανδριτσάκη, 75 e

 • «Παθολογία της Σύγκλεισης»

I. Λομβαρδά, 80 e

 • «Προσθετική»

I. Λομβαρδά, 70 e

 • «Σύγκλειση και Στοματική Αποκατάσταση»

I. Λομβαρδά, 90 e

 • «Σύγχρονη Αισθητική Οδοντιατρική»

J. Golub-Evans, 45 e

 • «Σύγχρονη Ακίνητη Προσθετική»

A. Aντωνόπουλου, 45 e

 • «Η αισθητική των Προσθετικών Αποκαταστάσεων»

Α. Χατζηκυριάκος, 75 e

 • «Επιστήμη και Τέχνη των Όψεων Πορσελάνης Gurel»

Μετάφραση Συκαράς, 200 e

 • «Κλινική Προπαίδεια Ολικών Οδοντοστοιχιών»

Α. Στέας, Ν. Καφαντάρης, Α. Στέας, 70 e

 • «Υπερεπείγουσες Άμεσες Ολικές Οδοντοστοιχίες»

Α. Στέας, Α. Στέας, 20 e

 • «Αισθητική από τη Χώρα του Χαμόγελου»

J. Hermann, V. Monkheyer, 90 e