Στοματολογια

  • «Άτλας Στοματολογίας»

Γ. Λάσκαρη, 140 e

  • «Άτλας Στοματολογίας για Παιδιά»

Γ. Λάσκαρη, 100 e

  • «Θεραπεία Παθήσεων Στόματος»

Γ. Λάσκαρη, 85 e

  • «Iατρική του Στόματος»

μετάφραση Δ. Παρίση, 50 e

  • «Oι Βλάβες του Στόματος στον Ογκολογικό Ασθενή»

O. Nικολάτου-Γαλίτη, 2001, 45 e

  • «Oral Lesions in the Oncology Patient»

O. Nicolatou-Galitis, 45 e

  • «Σύγχρονη Στοματική & Γναθοπροσωπική Παθολογία»

A. Αγγελόπουλου, Σ. Παπανικολάου, Κ. Αγγελοπούλου, 160 e