Χειρουργικη Στοματος

  • «Γναθοπροσωπική Xειρουργική»

X. Mάρτη, α’, β’, γ’ τόμοι, 175 e

  • «Νοσολογία Γναθιαίου Κόλπου»

Σ. Ελευθεριάδη, 50 e

  • «Σύγχρονη Στοματική & Γναθοπροσωπική Χειρουργική»

A. Aγγελόπουλου, 180 e

  • «Tοπική Αναισθησία & Καταστολή - Αναλγησία στην Οδοντιατρική»

Φ. Φραγκίσκου, 2000, 80 e

  • «Χειρουργική του Στόματος»

Φ. Φραγκίσκου, 2000, 150 e

  • «Προβλήματα Οδοντιατρικής Χειρουργικής, Διάγνωση και Θεραπεία»

Χ. Μάρτης, Κ. Μάρτη, 90 e