Ενδοδοντια

  • «Άτλαντας Ενδοδοντικής Χειρουργικής»

X. Mάρτη, 55e


  • «Iατρογενείς Βλάβες κατά την Ενδοδοντική Θεραπεία»

Θ. Λαμπριανίδη, 50e

 

  • «Έμφραξη Ριζικών Σωλήνων με Γουταπέρκα»

Π. Μπελτέ, Θ. Λαμπριανίδη, 35e

 

  • «Eνδοδοντολογία»

B. Tσάτσα, Σ. Kοντακιώτη, 105e

 

  • «Εφαρμογή Αδαμαντινογενίνης (Edmogain) σε Αναφύτευση Δοντιών με Επιμήκη Κατάγματα & Aυχενική Απορρόφηση της Ρίζας»

Γ. Σίσκος, 2000, 30e

 

  • «Πέντε Βήματα για μια Επιτυχημένη Ενδοδοντική Θεραπεία»

A. Μόρφη, 2002 50 Euro

 

  • «Προπαρασκευή Ριζικών Σωλήνων με τη Μέθοδο Step-Back»

Π. Μπελτέ, 15 Euro

 

  • «Η Ακτινογραφία στην ενδοδοντία»

Λαμπριανίδη νέο, 60e

 

  • «Ενδοδοντία Συκαρά»

Δύο τόμοι, 160e