Εμφυτευματα

  • «Προσθετική επί Εμφυτευμάτων Εργαστήριο»

Γιαννικάκη - Καρκαζή 85e

 

  • «Χειρουργική Οδοντικών Εμφυτευμάτων»

Ν. Συκαρά 80e

 

  • «Η Προσθετική των Οδοντικών Εμφυτευμάτων»

C. Misch, μετάφραση Π. Λομβαρδά, 2008 130e

 

  • «Βιολογία Οδοντικών Εμφυτευμάτων»

Δ. Μακρή 60e

 

  • «Xειρουργική Οδοντικών Εμφυτευμάτων - ΠΑΡΙΣΗ»

Ν. Παρίση, Α. Τσιρλή 50e

 

  • «Εισαγωγή στην εμφυτευματολογία»

Δ. Αλεξανδρίδης 40e

 

  • «Οστεοενσωμάτωση»

G. Berman 40e

 

  • «Εμφυτευματολογία»

B. Koeck - W. Wagner 140e